Nieuws

Herbenoemingen in het bestuur en het VO

Per 1 juli 2018 zijn er herbenoemingen in het bestuur en het verantwoordingorgaan (VO) van ons fonds. Een bestuurslid is herbenoemd. In het VO zijn twee leden herbenoemd en een lid nieuw benoemd.

Herbenoeming in het bestuur

De zittingstermijn van ons bestuurslid Ynze Faber loopt per 1 juli 2018 af. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan hebben Ynze Faber voorgedragen en het bestuur heeft hem opnieuw benoemd. Ynze Faber blijft ook secretaris en vicevoorzitter van ons fonds en daarnaast lid van de Bestuurscommissie Vermogensbeheer (BCV). Zijn volgende zittingstermijn loopt af op 1 juli 2022.

Herbenoemingen in het verantwoordingorgaan

In het verantwoordingsorgaan zijn Harry Drent en Tijl Afman herbenoemd per 1 juli 2018. Zij vertegenwoordigen beide de pensioengerechtigden. Tijl Afman blijft ook secretaris van het VO.

Verder is Thom Emmelkamp sinds 30 april 2018 benoemd als lid van het VO. Hij vertegenwoordigt de werknemers.

De zittingstermijn van Harry Drent, Tijl Afman en Thom Emmelkamp loopt af op 1 juli 2022.

Meer weten?

Op deze website leest u meer over ons bestuur en het verantwoordingsorgaan.