Wat doet ons fonds?

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd en
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een aantal wettelijke adviesrechten.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 leden. De 4 leden vertegenwoordigen de werknemers (1), de gepensioneerden (2) en de werkgevers (1).

Reinoud Bruinier, vertegenwoordiger namens de werkgever

Snap115.jpg Thom Emmelkamp, vertegenwoordiger namens de werknemers
Tijl Afman150.jpg

Tijl Afman, vertegenwoordiger namens de gepensioneerden

Secretaris

Ynze Faber, vertegenwoordiger namens de gepensioneerden