Nieuws

Ons jaarverslag 2017 is online verschenen

In het jaarverslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2017. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2017 gevoerde beleid.

In het jaarverslag leggen wij u uit met welke ontwikkelingen ons fonds in 2017 te maken kreeg en welke besluiten ons fonds heeft genomen. Verder leest u de mening van ons verantwoordingsorgaan en onze visitatiecommissie. Uiteraard staan ook alle belangrijke cijfers op een rij in onze jaarrekening.

Enkele onderwerpen

  • een terugblik van het bestuur
  • informatie over onze financiële situatie
  • het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop
  • de bevindingen van de visitatiecommissie en de reactie van het bestuur hierop
  • de jaarrekening

Meer informatie

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2017.

Bron: Bestuur