Nieuws

Uw pensioenoverzicht komt eraan!

Bouwt u pensioen op bij ons fonds? Dan ontvangt u binnenkort uw jaarlijks pensioenoverzicht. Dit overzicht heet het UPO, kort voor Uniform Pensioenoverzicht. Daarin ziet u hoeveel pensioen er voor u is bij ons fonds. Waar moet u op letten als u het UPO leest? Wij geven u vijf tips.

 1. Check uw persoonlijke gegevens
  Het UPO is gebaseerd op de gegevens die van u bekend zijn bij ons fonds op de peildatum 31 december 2018. Controleer of uw gegevens goed. Klopt er iets niet? Neem dan contact met ons op.

 2. Check de gegevens van uw partner
  Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan geeft de gemeente de gegevens van uw partner automatisch aan ons door. Deze ziet u terug op uw UPO. Woont u samen? Dan staat uw partner niet automatisch op uw UPO. Wilt u dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen als u overlijdt? Meld uw partner dan bij ons aan. Dan kan via Mijn Pensioencijfers, onze beveiligde omgeving van deze website. U logt in met uw DigiD.

 3. Check uw opgebouwd pensioen
  Op het UPO ziet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij ons fonds op 31 december 2018. U ziet bruto bedragen. Hebt u aanspraken in verschillende pakketten als actieve deelnemer en gewezen deelnemer? Dan ziet dit samen terug op uw UPO. U ziet de bedragen die u vanaf een bepaalde pensioenleeftijd krijgt.

 4. Check uw te bereiken pensioen
  U ziet ook het pensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioendatum pensioen blijft opbouwen en uw situatie niet verandert. Het bedrag is een verwachting die geldt voor uw situatie op dit moment. 
   
 5. Check het pensioen voor uw nabestaanden en bij arbeidsongeschiktheid
  Er is bij ons fonds pensioen voor uw partner (partnerpensioen) en kinderen (wezenpensioen) als u komt te overlijden. Op het UPO ziet u hoeveel pensioen er voor hen is. U leest ook wat er is geregeld als u arbeidsongeschikt wordt.

UPO kwijt? Download het!

U ontvangt het UPO per post. Bent u het kwijt? Geen nood. U kunt het UPO ook downloaden in Mijn Pensioencijfers.  

Voor pensioengerechtigden en oud-werknemers

Ontvangt u pensioen van ons fonds? Dan heb u in maart uw jaarlijks pensioenoverzicht al ontvangen. Bent u oud-werknemer? Dan ontvangt u één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht per post. Vanaf nu is er ook elk jaar een digitaal UPO voor u beschikbaar. U vindt dit medio oktober in Mijn Pensioencijfers.

Hebt u nog vragen over uw UPO?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.