Nieuws

Resultaten online onderzoek: wat vindt u van ons?

Ons fonds wil u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. We kijken goed naar hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom hebben wij via een online onderzoek in december 2018 – januari 2019 uw mening gevraagd over de communicatie van ons fonds. We geven u graag een korte samenvatting van de resultaten.

Respons

45% van de actieve deelnemers en 18,3% van de pensioengerechtigden heeft meegedaan aan het onderzoek. We danken alle respondenten hartelijk voor hun deelname!

Onze communicatie(middelen)

Onze communicatie in het algemeen wordt overwegend positief beoordeeld. Onze brieven, de website, Mijn Pensioencijfers en de e-mailservices voor actieve deelnemers worden positief ervaren. Het aantal respondenten dat de website bezoekt en Mijn Pensioencijfers raadpleegt, valt daarentegen nog wat tegen.

Pensioengerechtigden vragen meer communicatie

Een aantal pensioengerechtigden heeft in het onderzoek aangegeven dat ze graag meer informatie van ons willen ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Ons fonds bekijkt op welke manier we daar het beste invulling aan kunnen geven.

Papier of digitaal?

Over de voorkeur voor communiceren op papier of digitaal zijn de respondenten verdeeld. Ons fonds bekijkt op welke manier we in de toekomst misschien meer digitaal kunnen communiceren naar de mensen die dat op prijs stellen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het bestuur bekijkt hoe de resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze communicatie. Dit jaar wordt er een nieuw communicatiebeleidsplan gemaakt voor de periode 2020 – 2022. De resultaten uit het onderzoek zullen wij hierin meenemen.