Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in februari gelijk gebleven

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Niemeijer was eind februari 111,7%. De beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 111,7% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad steeg in februari met 1,5%-punt naar 112,8%.

Stand van zaken

Ons pensioenfonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 113,6% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met een beleidsdekkingsgraad van 111,7% zit ons fonds nu onder deze grens. Er is een herstelplan ingediend bij DNB, dat is goedgekeurd.

Wat speelde er in februari?

De rente is gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook de waarde van onze beleggingen steeg. Net als in januari deden met name de aandelen het erg goed. Beide ontwikkelingen zijn goed voor onze dekkingsgraad. Februari was daarom een goede maand voor onze financiële positie. De actuele dekkingsgraad steeg in februari naar 112,8%. Het effect op de beleidsdekkingsgraad is niet zo groot, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

Op deze website publiceert ons fonds maandelijks de beleidsdekkingsgraad. Bekijk de grafiek en lees meer over de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur