Nieuws

Uw pensioen gaat omhoog

We hebben goed nieuws. Per 1 januari 2023 gaat uw pensioen met 3,9% omhoog. Dat heeft het bestuur in december besloten. Dat kon omdat ons fonds er financieel goed genoeg voor stond.

De verhoging geldt voor alle pensioenen, dus van zowel de werknemers als van de oud-werknemers en pensioengerechtigden.

Waarom wordt uw pensioen verhoogd?

Elk jaar probeert Pensioenfonds Niemeijer uw pensioen te verhogen. Zo groeit uw pensioen (voor een deel) mee met de stijging van de lonen en prijzen.

Voor de verhoging voor de werknemers kijkt het bestuur naar de stijging van de lonen. De lonen stegen dit jaar met 4,0%. De stijging van de pensioenen met 3,9% betekent dus een bijna volledige verhoging voor de werknemers.

Voor de verhoging voor de oud-werknemers en pensioengerechtigden hebben de sociale partners in de pensioenregeling afgesproken dat de verhoging niet hoger kan zijn dan die van de werknemers. Dus ondanks dat de prijzen veel meer zijn gestegen was 3,9% de maximale verhoging die ons fonds kon geven. Daardoor wordt uw pensioen toch iets minder waard. Dat wil zeggen dat u met hetzelfde geld iets minder kunt kopen.

Toekomst bestendig verhogen

Pensioenfondsen moeten bij een verhoging altijd rekening houden met de toekomst. Voor ons fonds geldt dit extra omdat we actief aan het kijken zijn naar de toekomst van het fonds. Bij een eventuele overgang naar een ander pensioenfonds of een verzekeraar is het ook goed om reserves te hebben.

Verhogingen in de media

In de media zijn afgelopen weken verschillende berichten over pensioenfondsen langsgekomen waarin ze flinke verhogingen aankondigen. Vaak was dit mogelijk door de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Voor fondsen die overstappen naar het nieuwe stelsel zijn er versoepelingen in de regels voor verhogen. Ons fonds gaat niet zelfstandig over naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarom mogen wij geen gebruik maken van deze soepelere regels. Hoewel wij de pensioenen dus wel kunnen verhogen, is onze verhoging niet zo hoog zijn als die van andere fondsen die wel deze stap maken. 

Meer informatie

Op deze website leest u meer over het verhogen van de pensioenen. De verhoging zal voor pensioengerechtigden in de betalingen vanaf april 2023 zijn verwerkt. Alle (oud)-werknemers en pensioengerechtigden ontvangen begin 2023 ook een persoonlijke brief.