Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

Elk jaar probeert ons fonds uw (opgebouwde) pensioen te verhogen, want ook de prijzen kunnen met de jaren stijgen. Dat verhogen van uw (opgebouwde) pensioen heet ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen (voor een deel) meegroeit met de prijs- of loonstijgingen en wordt uitgedrukt in een percentage.

Welke maatstaf?

Als maatstaf voor de toeslagverlening geldt voor werknemers de loonontwikkeling. Voor oud-werknemers en gepensioneerden geldt de prijsontwikkeling, voor zover de prijsontwikkeling niet hoger is dan de loonontwikkeling. De toeslag kan nooit hoger zijn dan 5% en is afhankelijk van de financiële positie van het fonds.

Wanneer kunnen we uw pensioen verhogen?

Pensioenfondsen mogen in principe vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% een toeslag verlenen. Dit is een wettelijke grens. Ons fonds sluit zich hierbij aan. Het besluit of een toeslag per 1 januari mogelijk is, baseert ons fonds op de beleidsdekkingsgraad van september van het voorgaande jaar.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen per 1 januari 2022 kunnen verhogen:

  • De pensioenen van alle deelnemers van ons fonds zijn verhoogd met 3%. Deze verhoging is gebaseerd op de stijging van de lonen en onze financiële situatie.

Over het jaar

Verhoging

Met ingang van

De lonen stegen met

De prijzen stegen toen met

2021

3,0%

1 januari 2022

3,0%  

2020

werknemers: 0,19%

oud-werknemers en pensioengerechtigden: 0,07%

1 januari 2021

   

2019

werknemers: 0,65%

oud-werknemers en pensioengerechtigden: 0,44%

1 januari 2020

4,00% 2,72%

2018

0%

1 januari 2019

0,00% 2,10%

2017

0%

1 januari 2018

0,00% 1,33%

2016

0%

1 januari 2017


0,00%

0,42%

2015

0%

1 januari 2016

0,00%

0,66%

2014

0%

1 januari 2015

2,50%

1,05%

Op middellange termijn

Wij verwachten dat uw pensioen in de komende jaren gedeeltelijk kan worden verhoogd. Per jaar beoordelen wij of een verhoging mogelijk is en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd.

Wij verwachten daarnaast de komende 5 jaar geen verlaging van uw pensioen. De werkgever heeft toegezegd dat hij bijspringt als ons fonds er financieel slecht voor staat.