Nieuws

Akkoord met BAT Niemeyer

Ons fonds is al enige tijd in gesprek met BAT Niemeyer om afspraken te maken over het beëindigen van onze relatie. In een vorig bericht las u dat we een principeakkoord hadden bereikt met uw (oud-)werkgever. De laatste puntjes zijn op de i gezet en de handtekeningen zijn gezet.

Uitvoeringsovereenkomst bestaat straks niet meer

BAT Niemeyer stopt in Groningen. Dat betekent dat ook de uitvoeringsovereenkomst tussen BAT Niemeyer en ons fonds stopt. In de uitvoeringsovereenkomst staan alle afspraken die wij met de werkgever hebben gemaakt.

Samen met BAT Niemeyer zijn nu de voorwaarden waaronder we onze relatie beëindigen vastgelegd. Beide partijen zochten in goede samenwerking naar de beste oplossing. En dat is nu dus definitief gelukt.

Verantwoordingsorgaan keek mee

Een belangrijke rol bij deze afspraken was weggelegd voor het verantwoordingsorgaan (VO). Het VO heeft namelijk adviesrecht en is daarom ook nauw betrokken bij het proces. Voordat de handtekeningen zijn gezet heeft het VO een positief advies gegeven over het akkoord.

Waarover zijn er afspraken gemaakt?

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

  • De beëindigingsdatum van de uitvoeringsovereenkomst is gezet op 1 januari 2025
  • De werkgever blijft de kosten van het pensioenfonds tot dan dragen zoals dat nu ook gebeurt
  • De werkgever betaalt ook een eenmalig bedrag aan het pensioenfonds
  • De regeling over de toeslagen van ons fonds gaat wijzigen. Dat doen we samen met de sociale partners (werkgever en vakbonden). Dit helpt bij de volgende stappen voor de toekomst van ons fonds.

Het bestuur en het VO van ons fonds zijn blij met deze afspraken. Ze bieden een stabiele basis van waaruit het fonds kan kijken naar de toekomst.