De toekomst van ons fonds

Wij informeren u graag

Stichting Pensioenfonds Niemeijer kiest voor zekerheid

Op 1 maart 2023 sloot Tabaksfabriek BAT Niemeyer haar deuren. Deze sluiting had ook gevolgen voor ons pensioenfonds omdat we vanaf deze datum geen premie-inkomsten meer ontvingen. Daarom hebben we een toekomstonderzoek uitgevoerd. Om te onderzoeken wat de beste oplossing is voor uw (toekomstige) pensioen. Inmiddels hebben we een besluit over de toekomst genomen. We willen alle (toekomstige) pensioenen in 2024 overdragen naar een verzekeraar.

Zeker van uw pensioen met vaste, jaarlijkse verhoging

Met de keuze voor een verzekeraar bent u zeker van uw (toekomstige) pensioen. Uw maandelijkse pensioenbedrag blijft hetzelfde. Daarnaast ontvangt u elk jaar een vaste verhoging om prijsstijgingen op te vangen.

Welke stappen zijn er gezet

We hebben gekozen voor een verzekeraar en niet voor een algemeen pensioenfonds. U las dat al in onze nieuwsbrief van november. Eind 2023 ontvingen we offertes van drie verzekeraars. In de afgelopen weken bestudeerden en vergeleken we deze offertes. Uitgangspunt was hierbij de beste keuze voor al onze deelnemers. Inmiddels hebben we een keuze gemaakt. We gaan voor een verzekeraar die zekerheid biedt en past bij ons huidige beleid.

Beoordeling De Nederlandse Bank

Nu we hebben gekozen voor een verzekeraar, stellen we een conceptcontract op. Onze toezichthouder, De Nederlandse Bank (DNB), beoordeelt dit conceptcontract, lees hier meer hierover. DNB toetst ook of we een zorgvuldig selectieproces hebben doorlopen en de onderbouwing van onze keuzes. DNB heeft hier een paar maanden de tijd voor. We kunnen u pas duidelijkheid geven over de naam van de verzekeraar als we zeker weten dat DNB geen bezwaar heeft tegen de overdracht. We verwachten hier in april meer duidelijkheid over te hebben.

Voorlopige afspraken over uw pensioen

Met de verzekeraar is afgesproken dat u gegarandeerd het maandelijkse pensioenbedrag krijgt dat u nu gewend bent. Ook verhoogt de verzekeraar jaarlijks uw pensioen met eenzelfde percentage. Deze verhoging is niet meer afhankelijk van de ontwikkeling van de prijzen.

Hoeveel verhoging u precies krijgt, is nu nog niet bekend. Dat stellen we vast als het contract definitief is. Als we uitgaan van onze financiële situatie in september, ligt die vaste verhoging boven de verwachte prijsstijging.

Stichting Pensioenfonds Niemeijer stopt

Stemt DNB in met de overdracht? Dan dragen we alle pensioenen over aan de verzekeraar en stopt ons fonds. Dit gebeurt in de loop van 2024. De gekozen verzekeraar neemt vanaf dat moment de uitvoering van de huidige pensioenregeling over.

Deelnemersbijeenkomsten

Op dinsdag 26 maart organiseerden wij twee bijeenkomsten waar u werd bijgepraat over het toekomstonderzoek. 

Tijdens de informatiebijeenkomst kreeg u onder andere antwoord op onderstaande vragen:

• ‘Wat gebeurt er met mijn pensioen nu het pensioenfonds stopt?’
• ‘Welke keuzes zijn er gemaakt over de toekomst van mijn pensioen?’
• ‘Wat kan ik de komende tijd verwachten?’

Bekijk dan hier de presentatie en de vragen & antwoorden die gesteld zijn tijdens de bijeenkomst.

We houden u op de hoogte

We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Het gaat tenslotte over uw pensioen. Op deze pagina informeren we u zodra er nieuws is over de toekomst van ons fonds. Heeft u nu vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

Met digitale pensioenpost bent u altijd meteen op de hoogte. Geef ook uw (privé) e-mailadres door op Mijn Pensioencijfers, de persoonlijke omgeving voor al uw pensioeninformatie. Dan krijgt u via e-mail snel en makkelijk berichten over ons fonds.