Nieuws

Beleidsdekkingsgraad december: 112,0%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Niemeijer was eind december 112,0%. Dit betekent dat de beleidsdekkingsgraad met 0,5%-punt is toegenomen ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 112,0% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Stand van zaken

Ons pensioenfonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 112,0% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met een beleidsdekkingsgraad van 112,0% is ons fonds in december dus precies uitgekomen op het vereiste niveau. Dat is goed nieuws! Toch weten we in de loop van het eerste kwartaal van 2021 pas of we een nieuw herstelplan moeten indienen bij DNB.

Ontwikkelingen in december

In december is de rente gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Want we moeten dan meer geld in kas houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Wel nam ons vermogen verder toe. Dat kwam door de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkt. De belangrijkste oorzaak daarvan waren de positieve berichten over de coronavaccinaties. Hierdoor steeg onze actuele dekkingsgraad met 1%-punt naar 120,5%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,5%-punt, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden. In de dekkingsgraad is rekening gehouden met de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2021. Hierdoor kwam de dekkingsgraad iets lager uit.

Meer informatie

Op deze website publiceert ons fonds maandelijks de beleidsdekkingsgraad. Bekijk de grafiek en lees meer over de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur