Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Actuele beleidsdekkingsgraad

In onderstaande grafiek ziet u hoe de (voorlopige) dekkingsgraad zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Onder deze grafiek krijgt u meer uitleg over de dekkingsgraden en wat deze betekenen. 

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Beleidsdekkingsgraad

De Nederlandse Bank (DNB) houdt onze financiële situatie ook in de gaten. Zij houden toezicht. Ons fonds meldt elke maand de beleidsdekkingsgraad aan DNB. Dat is verplicht. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Vereiste dekkingsgraad

DNB kijkt of ons pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad van ons fonds staat gelijk aan een dekkingsgraad van 112,7% (januari 2023). Komt de beleidsdekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. Ons fonds moet dan goed opletten. DNB wil dat het fonds dan een herstelplan opstelt. Onze beleidsdekkingsgraad ligt onder dit niveau. Daarom hebben we een herstelplan ingediend. In dit plan staat hoe ons fonds de financiële positie binnen 10 jaar op orde wil brengen. Als u het herstelplan wilt inzien, kunt u het bij ons opvragen. 

Er is ook een minimaal vereiste dekkingsgraad. Die bedraagt 104,0% voor ons fonds. Als de beleidsdekkingsgraad daalt onder dit percentage, kan het zijn dat er sneller maatregelen genomen moeten worden om de financiële positie te herstellen. Als dat aan de orde is, ontvangt u van ons fonds bericht.