Nieuws

Update toekomstonderzoek: hoe staat het ervoor?

Door de sluiting van de fabriek houdt ook ons fonds op te bestaan. In 2020 zijn wij daarom gestart met een toekomstonderzoek. Lees hier een update over het toekomstonderzoek.

In de update van oktober schreven we dat op de bestuurstafel een aantal ingewikkelde keuzes lagen. In de tweede, extra bestuursvergadering na de zomer, hakten we een aantal knopen door. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Pensioenen overdragen aan verzekeraar

De opgebouwde pensioenen dragen we over naar een verzekeraar. Eerder hadden we ook nog het idee om over te stappen naar een algemeen pensioenfonds. Na uitgebreid onderzoek blijkt dit niet de beste oplossing voor ons fonds. In november ontvangen we offertes van 3 verzekeraars. Uit deze 3 offertes maken we een keuze voor de verzekeraar die voor onze deelnemers het beste aanbod doet. We gaan voor zekerheid en een verzekeraar die past bij ons huidige beleid. Deze verzekeringsoplossing sluit aan bij het afbouwen van risico’s als onze financiële positie heel goed is. En onze financiële positie is met een actuele dekkingsgraad van ruim 140% (oktober 2023) heel goed.

Belangrijke punten van de pensioenregeling.

De offerte voor de nieuwe pensioenregeling die we van de verzekeraars ontvangen, bestaat uit 2 delen:
1. Het overdragen van de al opgebouwde pensioenen (collectieve waardeoverdracht). Dit dient uiterst zorgvuldig te gebeuren.
2. Toekomstige verhoging van de pensioenen.

Het verhogen van de pensioenen kan op 2 manieren: volgens een vast percentage of op basis van de Europese prijsstijgingen. een dergelijke keuze is best een ingewikkeld vraagstuk. Daarover hebben we nog geen besluit genomen.

Planning

Halverwege november bespreekt het bestuur de offertes van de verzekeraars. Dan maken we waarschijnlijk een keuze. In de decembervergadering neemt het bestuur een besluit over de collectieve waardeoverdracht en de ontbinding van het pensioenfonds. Vervolgens krijgt het verantwoordingsorgaan de gelegenheid over dat besluit advies uit te brengen.

Voorbereiding goedkeuring

Intussen maken we een aanvang met het opstellen van de documentatie voor de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Die moet instemmen met de overdracht van de pensioenen. Meer weten? Bekijk dan de pagina ‘De toekomst van ons fonds’.