Nieuws

Dekkingsgraad met 0,1%-punt gestegen in november

In november zagen we een lichte verbetering van de financiële positie van ons fonds. De actuele dekkingsgraad steeg met 0,1%%-punt naar 141,7%. Onze beleidsdekkingsgraad liet in november ook een stijgende lijn zien.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 30 november 2023:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 141,6 % naar 141,7%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 137,4% naar 138,0%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ons fonds is financieel ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 112,6% (juni 2023). Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 112,60 aan vermogen is. Onze beleidsdekkingsgraad ligt dus ruim boven die belangrijke grens.

Beide dekkingsgraden gestegen

Actuele dekkingsgraad
De rente liet een daling zien in november, waardoor onze verplichtingen stegen. Onze beleggingen zijn in november daarentegen meer waard geworden. Hierdoor nam ons vermogen toe. Het effect van de stijging van ons vermogen was nét groot genoeg om de daling van de rente op te vangen: onze actuele dekkingsgraad steeg met 0,1%-punt.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwste’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van 30 november 2023 was hoger dan de actuele dekkingsgraad van 30 november 2022 (die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad in november met 0,6%-punt gestegen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.