Nieuws

Dekkingsgraad gedaald naar 141,6% in oktober

In oktober werd de financiële positie van ons fonds iets minder gunstig dan de maand ervoor. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad. Die daalde met 1,2%%-punt naar 141,6%. Onze beleidsdekkingsgraad liet in oktober wel een stijgende lijn zien.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 oktober 2023:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 142,8 % naar 141,6%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 136,9% naar 137,4%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ons fonds is financieel ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 112,6% (juni 2023). Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 112,60 aan vermogen is. Onze beleidsdekkingsgraad ligt dus ruim boven die belangrijke grens.

Beide dekkingsgraden gestegen

Actuele dekkingsgraad
De rente liet een lichte stijging zien in oktober, waardoor onze verplichtingen daalden. Onze beleggingen zijn in oktober daarentegen minder waard geworden. Hierdoor nam ons vermogen af. Het effect van de gestegen rente was te klein om de daling van het vermogen op te vangen: onze actuele dekkingsgraad daalde met 1,2%-punt.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwste’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van 31 oktober 2023 was hoger dan de actuele dekkingsgraad van 31 oktober 2022 (die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad in augustus met 0,5%-punt gestegen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.