Nieuws

Stichting Pensioenfonds Niemeijer meldt overgang pensioenen bij toezichthouder - deel 2

In ons nieuwsbericht in februari vertelden we dat Stichting Pensioenfonds Niemeijer de pensioenen wil overdragen aan een verzekeraar. Dat plan moet het fonds melden bij de toezichthouder. Die melding is op 12 maart 2024 verzonden.

Melden van overdracht

De wet schrijft het melden van het plan om de pensioenen over te dragen voor. Het fonds doet de melding aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). DNB beoordeelt of wij alle belangen bij de overgang goed hebben afgewogen. Wij moeten onze gemaakte keuzes uitleggen en bewijzen dat we met veel aandacht het selectieproces hebben doorlopen.

De planning

DNB heeft nu drie maanden de tijd om de ingeleverde stukken te beoordelen. Wij gaan ervan uit dat DNB akkoord gaat met de overgang van uw pensioen naar de verzekeraar. Wij verwachten dat we u uiterlijk 12 juni meer kunnen vertellen. Wanneer DNB goedkeuring geeft, dan kunnen wij de naam van deze verzekeraar delen. En de afspraken die wij met hen gemaakt hebben.

Geen bezwaarrecht

Bij de overgang van uw pensioen heeft u niet de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit staat in de wet. Het fonds stopt namelijk met bestaan en er is geen andere optie. Maar er zijn wel extra zekerheden getroffen om uw belangen te beschermen.

Drie zekerheden om uw belangen te beschermen


• De eerste zekerheid is in het begin van dit bericht al genoemd, namelijk het oordeel van de toezichthouder. DNB kijkt of de overstap de beste keuze is voor iedereen die erbij betrokken is.
• De tweede zekerheid geeft het verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zitten mensen die nog werken en mensen die al met pensioen zijn. Het verantwoordingsorgaan heeft al advies gegeven over deze overstap van de pensioenen. Ons verantwoordingsorgaan zegt dat de overstap de beste keuze is voor alle betrokkenen
• De derde zekerheid is het oordeel van de sleutelfunctiehouders. De sleutelfunctiehouders vervullen belangrijke taken binnen ons fonds. Zij kijken op een eerlijke en onafhankelijke manier hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook zij geven een positief advies om de pensioenen over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij.

Contact

Wij houden u graag regelmatig op de hoogte. Bekijk alle informatie over de toekomst van ons pensioen op deze pagina. Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact met ons op.