Nieuws

Dekkingsgraad gestegen in juni

In juni kwam ons fonds er financieel iets beter voor te staan. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad. Die steeg in juni. Ook onze beleidsdekkingsgraad liet in juni een stijgende lijn zien.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 30 juni 2023:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 136,4% naar 138,3%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 134,1% naar 134,7%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ons fonds is financieel ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 113,2%. Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 113,20 in kas is aan vermogen. Onze beleidsdekkingsgraad ligt dus ruim boven die belangrijke grens.

Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad omhoog

Actuele dekkingsgraad
De rente is in juni licht gedaald. Dat is geen goed nieuws voor pensioenfondsen, omdat onze verplichtingen dan stijgen. We moeten dan meer geld reserveren voor alle pensioenen. De lagere rente had dus een negatief effect op de dekkingsgraad.

Onze beleggingen zijn in juni meer waard geworden. Hierdoor nam ons vermogen iets toe. Dat is gunstig voor onze dekkingsgraad. Het positieve effect was groter dan het negatieve effect van de lagere rente. Dit zorgde ervoor dat onze actuele dekkingsgraad met 1,9%-punt steeg.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwste’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van 30 juni 2023 was hoger dan de actuele dekkingsgraad van 30 juni 2022 (die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad in mei met 0,6%-punt gestegen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.