Nieuws

Dekkingsgraad gedaald in maart

In maart kwam ons fonds er financieel iets minder goed voor te staan. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad. Die daalde in maart licht. Onze beleidsdekkingsgraad liet in maart juist een stijgende lijn zien.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 maart 2023:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 136,0% naar 134,3%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 133,0% naar 133,4%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ons fonds is financieel ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 113,2%. Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 113,20 in kas is aan vermogen. Onze beleidsdekkingsgraad ligt dus ruim boven die belangrijke grens.

Actuele dekkingsgraad gedaald, beleidsdekkingsgraad omhoog

Actuele dekkingsgraad
De rente blijft op en neer gaan. Na een stijging in februari, zagen we de rente in maart weer dalen. Dat is geen goed nieuws voor pensioenfondsen, omdat onze verplichtingen dan toenemen. We moeten dan meer geld reserveren voor alle pensioenen. De lagere rente had dus een negatief effect op de dekkingsgraad.

Er was ook goed nieuws: onze beleggingen zijn in maart namelijk meer waard geworden. Hierdoor is ons vermogen toegenomen, en dat is natuurlijk gunstig voor onze dekkingsgraad. Het positieve effect van de waardestijging van onze beleggingen was helaas te klein om het negatieve effect van de lagere rente teniet te doen. Dit zorgde ervoor dat onze actuele dekkingsgraad met 1,7%-punt daalde.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwste’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van 31 maart 2023 was hoger dan de actuele dekkingsgraad van 31 maart 2022 (die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad in maart met 0,4%-punt gestegen.

Meer informatie
Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.