Nieuws

Gesprekken tussen fonds en werkgever tot nu toe zonder resultaat

De sluiting van de fabriek heeft gevolgen voor de relatie tussen de werkgever BAT Niemeyer en Pensioenfonds Will Niemeijer. Die gevolgen kunnen nadelig zijn voor uw pensioen. Daarom overlegt het fonds met de werkgever over nieuwe afspraken. Tot nu toe zonder resultaat omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over de financiële bijdrage van de werkgever.

In de uitvoeringsovereenkomst is onder meer het volgende afgesproken:

  • Het fonds voert de pensioenregeling van de (ex-)werknemers van de werkgever uit. De pensioenregeling wordt afgesproken door de werkgever en de vakbonden en maakt deel uit van de cao.
  • De werkgever betaalt pensioenpremie aan het fonds zolang er pensioen wordt opgebouwd in het fonds.
  • Heeft het pensioenfonds een tekort, dan vult de werkgever dit aan. Zo voorkomt de werkgever dat pensioenen van (ex-)werknemers en pensioengerechtigden verlaagd moeten worden.
  • De werkgever betaalt een deel van de jaarlijkse kosten van het fonds.

De werkgever houdt op te bestaan. Werknemers bouwen niet langer nieuw pensioen op bij het fonds. Het fonds is bereid in te stemmen dat de bestaande verplichtingen van de werkgever eindigen onder de voorwaarde dat daar nieuwe afspraken voor in de plaats komen. En die nieuwe afspraken moeten recht doen aan de bestaande verplichtingen van de werkgever, bijvoorbeeld als het gaat om het aanvullen van tekorten en het vergoeden van kosten.

Toen het fonds signalen van een mogelijke sluiting van de fabriek ontving, heeft het fonds de mogelijke gevolgen voor de uitvoeringsovereenkomst bij de werkgever aangegeven. Vanaf maart dit jaar zijn besprekingen over de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst tussen fonds en werkgever gestart.

De besprekingen hebben nog niet tot overeenstemming geleid. Partijen hebben moeten vaststellen dat de standpunten over de financiële bijdrage van de werkgever te ver uiteen liggen. De besprekingen zijn daarom voorlopig opgeschort. Het contact tussen werkgever en fonds blijft in stand. Het blijft de wens van beide partijen om er samen uit te gaan komen. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.