Nieuws

Onderzoek naar de toekomst van het fonds

Pensioenfonds Niemeijer is een onderzoek gestart naar de toekomst van het fonds. Dat onderzoek is gestart omdat het bestuur het belangrijk vindt om te kijken naar de toekomstbestendigheid van het fonds. Het voorgenomen besluit om de tabaksfabriek in Groningen te sluiten, heeft de toekomststudie in een ander daglicht geplaatst.

Onderzoek naar verschillende scenario’s

In de toekomststudie worden verschillende opties onderzocht. Het onderzoek houdt vooralsnog rekening met twee scenario’s:

  1. De fabriek blijft open
  2. De fabriek moet sluiten

Het fonds onderzoekt allereerst de mogelijkheid om zelfstandig te blijven voortbestaan. Dan kan ook als de fabriek moet sluiten. Pensioenfonds Niemeijer kan dan een zogenaamd ‘slapend’ pensioenfonds worden.

Verder wordt ook onderzocht welke andere uitvoeringsvormen interessant kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF), een algemeen pensioenfonds (APF) of een verzekeraar.

Werkgroep ingericht

Binnen het bestuur is een werkgroep voor de toekomst van het fonds ingericht. De werkgroep bestaat uit een aantal bestuurders en wordt bij de toekomststudie begeleid door externe partij Mercer en ondersteund door adviseurs van het fonds. De werkgroep zorgt voor een goede voorbereiding voor de besprekingen met het voltallig bestuur.

Stand van zaken

Op 1 december 2020 vond een kick-off plaats met het bestuur en het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur verwacht in het eerste kwartaal van 2021 een richting te bepalen voor de verdere inrichting van de toekomststudie.

Voorlopig besluit: sluiting van de fabriek

Zoals we eerder aankondigden, heeft moederbedrijf British American Tobacco (BAT) aanbevolen om de tabakproductie te verplaatsen naar het buitenland en de fabriek in Groningen te sluiten. Volgens BAT is dat economisch gezien de beste oplossing. De directie van Niemeyer heeft deze aanbeveling onderzocht en geconstateerd dat er geen alternatieven zijn. Daarom heeft de directie het voorlopig besluit genomen om tot sluiting over te gaan. De Ondernemingsraad (OR) gaat zich hierover buigen en geeft advies. Daarna neemt de directie een definitief besluit. Dat wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021.

Hoe gaat het verder?

Voor uw pensioenopbouw en voor de uitbetaling van uw pensioen, verandert er voorlopig niets. We vinden het belangrijk om u goed om de hoogte te houden over dit proces. Zodra er nieuws is, informeren we u daar natuurlijk over.