Nieuws

Beleidsdekkingsgraad licht gestegen

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Niemeijer was eind april 112,0%. De beleidsdekkingsgraad is licht gestegen ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 112,0% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. 

De actuele dekkingsgraad steeg in april met 1,3%-punt naar 113,5%.

Stand van zaken

Ons pensioenfonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 113,6% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met een beleidsdekkingsgraad van 112,0% zit ons fonds nu onder deze grens. Er is een herstelplan ingediend bij DNB, dat is goedgekeurd.

Ontwikkelingen in april

In april steeg de rente licht. Dat zorgt ervoor dat we minder geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is goed voor onze financiële positie. Ook werden onze beleggingen meer waard de afgelopen maand. De actuele dekkingsgraad steeg daarom in april.

De beleidsdekkingsgraad steeg maar licht in april. Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de afgelopen 12 maanden.

Meer informatie

Op deze website publiceert ons fonds maandelijks de beleidsdekkingsgraad. Bekijk de grafiek en lees meer over de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur