Soorten pensioen

Ouderdomspensioen

Wanneer u stopt met werken en met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen. Dit pensioen gaat standaard in als u 67 wordt. U krijgt het ouderdomspensioen zolang u leeft. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Pensioenreglement II

Vanaf 2023 hebt u nog maar één pensioenregeling: Pensioenreglement II. Uw pensioenuitkering start op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Uw AOW-pensioen ontvangt u vanaf een ander moment. Gelukkig is het mogelijk om dit wel op hetzelfde moment te laten ingaan. U kunt er namelijk voor kiezen om uw pensioenuitkering uit te stellen of te vervroegen. U hoeft deze keuze niet nu te maken. Te zijner tijd ontvangt u van ons een brief hierover.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex)-partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen