Soorten pensioen

Ouderdomspensioen

Wanneer u stopt met werken en met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen. Dit pensioen gaat standaard in als u 67 wordt. U krijgt het ouderdomspensioen zolang u leeft. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Al uw pensioenen gelijktijdig laten ingaan

Wij hebben verschillende pensioenreglementen. Welk reglement voor u geldt, kunt u controleren in dit schema.

Pensioenreglement 1985 of 1986

Hebt u pensioen opgebouwd in Pensioenreglement 1985 of Pensioenreglement 1986? Dan ontvangt u hieruit een pensioenuitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Uw pensioenuitkering uit Pensioenreglement II (vanaf 2007) start echter op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. En uw AOW-pensioen ontvangt u wéér vanaf een ander moment. Gelukkig is het mogelijk om al uw pensioenuitkeringen op hetzelfde moment te laten ingaan. U kunt er namelijk voor kiezen om uw pensioenuitkering uit de regelingen 1985 en/of 1986 uit te stellen tot maximaal 70 jaar. Daarnaast biedt Pensioenreglement II (vanaf 2007) de mogelijkheid om uw pensioenuitkering eerder te laten ingaan dan 67 jaar. U hoeft deze keuze niet nu te maken. Te zijner tijd ontvangt u van ons een brief hierover.

Overbruggingspensioen

Hebt u pensioen opgebouwd in Pensioenreglement I (vanaf 2004)? Dan hebt u een overbruggingspensioen opgebouwd. Dit was ooit bedoeld om de periode te overbruggen tussen de ingang van uw pensioen op 61 jaar en de ingang van uw AOW-pensioen op 65 jaar. U kunt ervoor kiezen om dit pensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dat pensioen gaat in principe in op 61 jaar, maar u kunt dit uitstellen tot maximaal 70 jaar. Daardoor kunt u al uw pensioenuitkeringen op hetzelfde moment laten ingaan. U hoeft die keuze niet nu te maken. Te zijner tijd ontvangt u van ons een brief hierover.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex)-partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen