Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over uw pensioen.

U kunt zelf bepalen wanneer en hoe u met pensioen gaat

  • met pensioen op de afgesproken datum. U hoeft dan niets te doen
  • eerder met pensioen
  • in deeltijd met pensioen
  • later met pensioen

Wilt u weten wat de (financiële) gevolgen zijn van eerder met pensioen gaan of in deeltijd met pensioen gaan? Raadpleeg dan ons pensioenreglement voor meer details.

U kunt keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen

  • eerst meer pensioen, daarna minder
  • ouderdomspensioen verhogen tot u AOW krijgt
  • partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen
  • ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen

Wilt u meer details over de keuzes die u kunt maken voor de hoogte van uw pensioen? Raadpleeg dan ons Pensioenreglement 2007 55+ of ons Pensioenreglement 2007 55- voor meer informatie. Welke regeling voor u geldt, kunt u hier checken.

Wat moet u doen?

Laat ons uiterlijk 6 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan. Dit kunt u doen nadat u hierover afspraken heeft gemaakt met uw werkgever. 3 maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een informatieset. Hierin zit een opgave van uw pensioen in een bruto bedrag per maand en een bruto bedrag per jaar. Dan beslist u of u gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden. U geeft uw keuzes aan ons door met het keuzeformulier in de informatieset. Op dit keuzeformulier geeft u aan van welke keuzemogelijkheden u gebruik wilt maken.

Wat kunt u verder doen?

Gaat u binnenkort met pensioen? En wilt u weten wat de (financiële) gevolgen zijn van met pensioen gaan? Neem dan contact op met ons. Indien u dit wenst, kunnen wij een voorbeeldberekening voor u maken. Als u meerdere berekeningen wilt ontvangen, kan het zijn dat wij daar kosten voor in rekening brengen. Wij informeren u vooraf als dit het geval is.