Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op.

2. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Als u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV.

Wat kunt u verder doen?

U kunt een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 3 situaties voordoen:

  1. U bent minder dan 45% arbeidsongeschikt
  2. U bent arbeidsongeschikt voor 45 tot 65%
  3. U bent arbeidsongeschikt voor 65 tot 100%

1. Minder dan 45% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 45% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. Vanaf de eerste van de maand waarin u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Uw totale inkomen daalt.

2. Arbeidsongeschikt voor 45 tot 65% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 45 tot 65%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA. Uw pensioenopbouw bij ons fonds wordt voor 50% voortgezet.

Uw totale inkomen daalt.

3. Arbeidsongeschikt voor 65 tot 100%

Stelt UWV vast dat u voor 65 tot 100% arbeidsongeschikt bent? Zolang u recht hebt op een WIA-uitkering die gebaseerd is op dit percentage, wordt uw pensioenopbouw bij ons fonds voor 100% voortgezet.

Vanaf de eerste dag van de maand waarin u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons pensioenfonds. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV.

Wat kunt u verder doen?

U kunt een WGA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid in uw situatie? Raadpleeg dan ons pensioenreglement voor meer details. Check hier welke regeling er voor u geldt.