Hoeveel betaalt u?

Hoeveel betaalt u?

Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van u en uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’. Er zijn twee methodes om de premie te berekenen. Ons fonds kiest ervoor om te kijken naar de gemiddelde rente over de afgelopen 10 jaar. Op basis daarvan berekenen we hoeveel premie er elk jaar betaald moet worden. 

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.