Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betalen u en uw werkgever pensioenpremie. De totale premie bedraagt in 2019 28,0%.

Hoeveel betaalt u?

U betaalt 3,85% van uw pensioengrondslag aan premie. Is uw vaste jaarsalaris hoger dan € 20.000,-, dan betaalt u over het pensioen dat u opbouwt over het deel boven deze grens 2,4% premie. Uw werkgever betaalt de rest van de premie.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van u en uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.