Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid

Al het geld dat u, uw werkgever en uw collega’s inleggen (of in het verleden hebben ingelegd) doen we in één grote pot. Zo kunnen we risico’s spreiden en kosten delen. En zo kunnen we er ook voor zorgen dat uw inleg in de loop van de jaren meer waard wordt. Als u met pensioen gaat, betalen we u uit deze grote pot elke maand pensioen. Dat krijgt u zolang u leeft.
Ook betalen we uit deze pot een uitkering aan uw partner – en of kinderen als u overlijdt. Dat heet partnerpensioen en wezenpensioen. Het is dus belangrijk dat de beleggingen ons genoeg opleveren om dit alles te betalen.

Waarom belegt het fonds?

Een pensioenfonds kijkt naar de lange termijn. Beleggen levert op de lange termijn meer geld op dan als we alle ingelegde premies op een bankrekening zouden zetten. Maar beleggen kent risico’s. De beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Daarom spreiden we deze risico’s over onder meer verschillende soorten beleggingen (leningen en aandelen) en verschillende landen over de wereld. Hoe we dat doen, staat in ons Beleggingsplan.

Maar bij beleggen gaat het niet alleen om risico’s verdelen en opbrengsten

Wij houden ook rekening met andere zaken, zoals milieu en mensenrechten. Hoe we dat doen, staat in ons beleidsplan voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Dit beleid is samen met het verantwoordingsorgaan van ons fonds opgesteld. Ons bestuur let erop dat beleggers het ook zo uitvoeren.

Nieuwe wet: meer rapporteren

In 2021 is er een nieuwe wet gekomen: de Sustainable Finance Discosure Regulation (afgekort: SFDR). In die wet staat dat grote financiële organisaties, zoals pensioenfondsen, moeten gaan vertellen over wat ze doen als het effect van hun beleggingen niet goed uitpakt voor mensen, milieu en samenleving. Hiervoor moeten deze organisaties grote (en dure) rapporten gaan opstellen. Zo kunnen ze naar buiten toe niet zeggen dat ze heel duurzaam beleggen, terwijl ze dat eigenlijk niet doen.

Wij rapporteren niet

Omdat wij een klein fonds zijn en naar verhouding dus niet zoveel geld beleggen, hebben we ervoor gekozen om hierover geen uitgebreide rapportages te gaan maken. MVB maakt wel onderdeel uit van onze beslissingen waarin we wel of niet beleggen. Maar we zijn hiermee terughoudend. Dit in tegenstelling tot veel andere fondsen. Daarom kiezen we voor een zogeheten ‘opt-out’ als het gaat om deze nieuwe wet.

Officiële verklaring

We nemen de ongunstige effecten van onze beleggingen op de duurzaamheid niet in acht. Hieronder staat de officiële verklaring van ons fonds hierover:

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moeten pensioenfondsen rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving. Het pensioenfonds heeft zich niet geclassificeerd als SFDR ‘artikel 8’ of ‘artikel 9’ en ten aanzien van artikel 4 SFDR heeft het pensioenfonds gekozen voor de ‘opt out’. Er zijn derhalve geen verplichte rapportages. Deze keuze is mede gemaakt vanwege de verwachte beperkte horizon van het pensioenfonds en de wens om op dit moment geen onnodige kosten te maken.

Bovenstaande verklaring staat los van de activiteiten van het pensioenfonds voor het eigen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-beleid. Daarnaast is er geen sprake van integratie van ESG-risico's in het beloningsbeleid van het bestuur van het pensioenfonds. De onderliggende beleggingen van de portefeuille houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Meer weten?

Op onze documentenpagina vindt u alle officiële documenten van ons fonds.