Nieuws

Dekkingsgraad in december gedaald met 7,1%-punt

In december daalde de actuele dekkingsgraad met 7,1%-punt naar 134,6%. De belangrijkste reden voor deze daling is dat het pensioenfonds per 1 januari 2024 de pensioenen met 4,81% verhoogd heeft. Deze verhoging is al verwerkt in de cijfers van december. Onze beleidsdekkingsgraad liet in december wel een licht stijgende lijn zien.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 december 2023:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 141,7 % (november 2023) naar 134,6% (december 2023).
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 138,0% naar 138,1%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ons fonds is financieel ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 112,6% (juni 2023). Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 112,60 aan vermogen is. Onze beleidsdekkingsgraad ligt dus ruim boven die belangrijke grens.

Actuele dekkingsgraad flink gedaald

Actuele dekkingsgraad
Het pensioenfonds heeft per 1 januari 2024 de pensioenen met 4,81% verhoogd. Deze verhoging is terug te zien in de dekkingsgraad, deze daalde met 7,1%. De verhoging is namelijk al verwerkt in de cijfers van december. Verder liet de rente een daling zien in december, waardoor onze verplichtingen stegen. We moeten dan meer geld in kas hebben om alle pensioenen te kunnen betalen.
Onze beleggingen zijn in december daarentegen meer waard geworden. Hierdoor nam ons vermogen toe. Het effect van de daling van de rente was echter zo groot dat de stijging van het vermogen dit niet op kon vangen: Per saldo daalde onze actuele dekkingsraad met 7,1%-punt

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwste’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van 31 december 2023 was hoger dan de actuele dekkingsgraad van 31 december 2022 (die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad in december met 0,1%-punt gestegen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.