Nieuws

Naar één pensioenregeling: toezichthouders DNB en AFM kijken mee

Het bestuur van ons fonds werkt hard aan de harmonisatie van alle pensioenregelingen. Vanaf 1 januari 2023 wil SNP nog maar één regeling hebben. Met één pensioenleeftijd: 67 jaar. Dat is nodig, omdat het anders bijna onmogelijk wordt om naar een andere pensioenuitvoerder te gaan.

Zo’n harmonisatie van verschillende pensioenregelingen is behoorlijk ingewikkeld. De overgang naar één pensioenregeling moet natuurlijk op een eerlijke manier gebeuren. U mag daarbij geen pensioen verliezen.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekijken als toezichthouder of de harmonisatie van onze pensioenregeling goed verloopt. DNB kijkt daarbij vooral of rekening is gehouden met de (financiële) belangen van alle partijen, terwijl de AFM meer de communicatie rondom de harmonisatie in de gaten houdt. Als alles goed is verlopen, keurt DNB de harmonisatie uiteindelijk goed. Zonder goedkeuring van DNB kan de harmonisatie níet doorgaan. We verwachten DNB nog vóór de zomer om goedkeuring te kunnen vragen.

Ook daarna blijven toezichthouders belangrijke rol spelen

Mogelijk besluit het bestuur in de toekomst ons fonds op te heffen. Dat opheffen van een pensioenfonds noemen we een liquidatie.

Als het bestuur besluit ons fonds op te heffen, gaan alle pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Ook bij zo’n collectieve waardeoverdracht (CWO) spelen DNB en de AFM weer een belangrijke rol. DNB voor de financiële kant van het verhaal, en de AFM voor de communicatie. Pas als beide toezichthouders vinden dat we het goed doen, kan de CWO doorgaan.

Zo zorgen DNB en de AFM ervoor dat de harmonisatie - en een eventuele CWO - volgens de regels verlopen. Voor ons allemaal een geruststellende gedachte!