Nieuws

Naar één pensioenregeling: hebt u meer informatie nodig?

Het bestuur van ons fonds werkt hard aan de harmonisatie van alle pensioenregelingen. Vanaf 1 januari 2023 wil SNP nog maar één regeling hebben. Met één pensioenleeftijd: 67 jaar. Dat is nodig, omdat het anders bijna onmogelijk wordt om naar een andere pensioenuitvoerder te gaan.

U krijgt hierover al informatie van ons fonds, vooral via de website. En binnenkort ontvangt u een persoonlijke brief over de gevolgen van de harmonisatie voor uw pensioen. Maar misschien krijgt u de informatie liever op een andere manier. Bijvoorbeeld tijdens een deelnemersbijeenkomst, waarbij u ook vragen kunt stellen.

Vóórdat we zoiets organiseren, willen we eerst weten of daar behoefte aan is. Geef daarom via dit formulier aan of u zo’n bijeenkomst zou bezoeken. Alvast bedankt!