Nieuws

Financiële positie iets minder goed

In januari is onze financiële positie een beetje verslechterd. Dat is te zien aan onze actuele dekkingsgraad. De gemiddelde dekkingsgraad over afgelopen jaar ging wel omhoog.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 januari 2021:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 120,5% naar 120,4%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg van 112,0% naar 112,6%.

Wat betekent dit?

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 112,5%. Dat betekent dat er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen € 112,50 in kas hebben aan vermogen. Het is daarom goed nieuws dat onze beleidsdekkingsgraad voor het eerst sinds lange tijd weer boven die belangrijke grens ligt.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

De beleidsdekkingsgraad laat zien dat we nog te weinig buffer hebben om klappen op te vangen. Deze reserves moeten we aanvullen. Daarom hebben we eerder een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Ook dit voorjaar zullen we een nieuw herstelplan moeten indienen. We hebben de pensioenen per 1 januari 2021 iets kunnen verhogen. Hierover hebt u onlangs bericht ontvangen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur