Nieuws

Ynze Faber neemt na 25 jaar afscheid van het fonds

Per 1 juli 2020 treedt Ynze Faber af als bestuurslid van Pensioenfonds Niemeijer. Ynze was al 25 jaar bestuurslid. Het bestuur bedankt Ynze voor zijn jarenlange inzet voor het pensioenfonds.

Ynze begon binnen het bestuur als vertegenwoordiger namens de werknemers. Sinds 1 juli 2014 vertegenwoordigt hij de pensioengerechtigden. Binnen het bestuur vervulde Ynze de rol van secretaris. Daarnaast was Ynze lid van de Bestuurscommissie Vermogensbeheer. Deze commissie houdt zich bezig met de beleggingen.

Opvolging

Ynze Faber wordt opgevolgd door Hans Elzenga. Hans is al enkele jaren plaatsvervangend bestuurslid bij Pensioenfonds Niemeijer. Daarvoor was hij lid van het Verantwoordingsorgaan.

Bedankt

Het bestuur bedankt Ynze heel hartelijk voor al zijn verdiensten voor het fonds en zijn jarenlange inzet.