Nieuws

Uw pensioen wordt iets verhoogd

Het bestuur van Pensioenfonds Niemeijer heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2021 iets te verhogen. De pensioenen van de werknemers gaan omhoog met 0,19%. De pensioenen van de oud-werknemers en pensioengerechtigden gaan omhoog met 0,07%.

Waarom wordt uw pensioen verhoogd?

Pensioenfonds Niemeijer probeert uw pensioen elk jaar te verhogen, zodat dit (voor een deel) meegroeit met deze stijging van de lonen en prijzen. De verhoging voor de werknemers is afgeleid van de stijging van de lonen. De verhoging voor de oud-werknemers en pensioengerechtigden is afgeleid van de stijging van de prijzen. Omdat de stijging van de lonen hoger was dan de stijging van de prijzen, worden de pensioenen van de werknemer ook meer verhoogd.

Wanneer kunnen we uw pensioen verhogen?

Het bestuur bekijkt elk jaar of een verhoging mogelijk is. Dat hangt af van de beleidsdekkingsgraad eind september van het voorgaande jaar. Als de beleidsdekkingsraad 110% of hoger is, mogen we de pensioenen verhogen. Onze beleidsdekkingsgraad was iets hoger: 110,7%. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe hoger de mogelijke pensioenverhoging is.

Misschien vraagt u zich af of deze (kleine) verhoging van uw pensioen extra kosten met zich meebrengt voor het pensioenfonds. Dat is niet het geval. Er was daarom geen reden om deze verhoging niet toe te kennen.

Meer informatie

Op deze website leest u meer over het verhogen van de pensioenen. Alle (oud)-werknemers en pensioengerechtigden ontvangen begin 2021 ook een persoonlijke brief.