Nieuws

Ons herstelplan is vernieuwd

Ons fonds heeft een nieuw herstelplan. Daarin staat hoe we weer financieel gezond willen worden.

Te weinig reserves

Onze financiële positie is niet goed genoeg. Onze beleidsdekkingsgraad was op 31 december vorig jaar 112%. Dat is iets lager dan de vereiste dekkingsgraad van dat moment: 112,5%. Dit betekent dat ons fonds te weinig reserves heeft.

De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat het fonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat hoe ons fonds binnen 10 jaar weer financieel gezond kan worden. Deze lange termijn zorgt ervoor dat de maatregelen voor alle deelnemers over meerdere jaren gespreid kunnen worden. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen. Ons fonds heeft het nieuwe herstelplan ingediend bij DNB. We wachten nog op goedkeuring.

Geen aanvullende maatregelen

Het nieuwe herstelplan gaat uit van onze situatie eind 2019. Uit het plan blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om weer financieel gezond te worden. Voor sommige pensioenfondsen is er een kans dat zij de pensioenen moeten verlagen. Bij ons fonds is dat zeker niet het geval. Dat komt omdat de werkgever heeft toegezegd dat hij bijspringt als dat nodig is.

En de coronacrisis?

Als gevolg van de coronacrisis daalt onze dekkingsgraad. Hiermee is in het huidige herstelplan nog geen rekening gehouden. Pas aan het eind van dit jaar weten we of we opnieuw een herstelplan moeten indienen. Dat plan zou dat uitgaan van onze situatie op 31 december 2020.