Nieuws

Coronavirus: een paar maanden verder

In maart informeerden wij u over wat het coronavirus betekent voor pensioenfonds Niemeijer. We zijn nu een paar maanden verder en geven u graag een update. Hoe staan we er nu voor?

Onze financiële situatie

Door het uitbreken van het coronavirus is onze beleidsdekkingsgraad het eerste half jaar gedaald. Het coronavirus zorgde ervoor dat de rente daalde en de handel in aandelen onder druk kwam te staan. Hierdoor daalde onze actuele dekkingsgraad flink in februari en maart. Vanaf april is de handel in aandelen langzaam aan het herstellen, daardoor steeg ons vermogen en onze actuele dekkingsgraad. Ook in mei steeg onze actuele dekkingsgraad weer. De beleidsdekkingsgraad is de afgelopen maanden gedaald, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Onze beleggingen

We hebben nog steeds intensief contact met onze vermogensbeheerder om de ontwikkelingen op de beleggingen en de financiële markten te beoordelen. Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben we één keer bijgestuurd.

Onze organisatie

We staan in nauw contact met partijen die diensten voor ons fonds verrichten. De dienstverlening loopt goed door. Ook binnen het bestuur lopen de zaken goed door. Het jaarwerk over 2019 is ook mooi op tijd afgerond.

Tot slot

Al met al zijn we als bestuur binnen de kaders tevreden over hoe het gaat. We hopen natuurlijk dat onze dekkingsgraad de komende maanden weer gaat herstellen. Over de effecten op de lange termijn kunnen we nu nog niets zeggen. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte.