Nieuws

Beleidsdekkingsgraad licht gestegen in augustus

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Niemeijer was eind juli 110,3%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen met 0,2% ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 110,5% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Stand van zaken

Ons pensioenfonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 112,2% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met een beleidsdekkingsgraad van 110,5% zit ons fonds nu onder deze grens. Er is een herstelplan ingediend bij DNB, dat is goedgekeurd.

Ontwikkelingen in augustus

De rente is gestegen in augustus. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Als gevolg steeg de actuele dekkingsgraad met 1,8%-punt naar 112,0%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,2%-punt, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Andere ontwikkelingen

Een positieve ontwikkeling is het nieuws dat het Actuarieel Genootschap (AG) begin september naar buiten bracht. Het AG voorspelt iedere twee jaar hoe lang we gemiddeld leven. In de nieuwe cijfers is de levensverwachting verlaagd. Dat betekent dat we in de toekomst naar verwachting minder oud worden dan we eerder dachten. Het AG heeft gebruik gemaakt van cijfers tot en met 2019. In deze voorspelling is er dus nog geen rekening gehouden met de invloed van corona.

Minder lang leven? Dat is geen goed nieuws voor ons als Nederlanders. Maar wél goed nieuws voor de financiële positie van pensioenfondsen. Wij betalen pensioen zolang een gepensioneerde leeft. Als we allemaal minder lang leven, hoeft ons fonds minder lang pensioen uit te betalen en hoeven we nu dus minder geld opzij te leggen voor later. De nieuwe cijfers van het AG leiden waarschijnlijk tot een stijging van onze dekkingsgraad. Hoeveel, is nu nog niet bekend. We houden u op de hoogte.

Meer informatie

Op deze website publiceert ons fonds maandelijks de beleidsdekkingsgraad. Bekijk de grafiek en lees meer over de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur