Nieuws

Ons fonds hoeft de pensioenen niet te verlagen

U hebt het vast gelezen of gehoord in de media: ‘Pensioenfondsen moeten korten’, ‘Kortingen zijn onvermijdelijk’. Voor alle duidelijkheid: ‘korting’ is hierbij niet positief bedoeld. In een winkel levert een korting geld op. Een korting van uw pensioen kost u geld, want uw pensioen gaat daardoor omlaag. Wij spreken dan ook van een ‘verlaging’. Gelukkig is een verlaging van de pensioenen bij ons fonds niet aan de orde.

De lage rente speelt alle pensioenfondsen parten. Als de rente laag is, moeten ze namelijk meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Door de lage rente dalen de dekkingsgraden. Ook onze actuele dekkingsgraad daalde de afgelopen maanden. Omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de afgelopen 12 maanden, bleef deze nog stabiel.

Geen verlaging van de pensioenen

Als dekkingsgraden teveel dalen, is het soms zonder verlaging niet meer mogelijk om binnen een bepaalde tijd weer financieel gezond te worden. Bij ons fonds zit dat anders. Zelfs als de dekkingsgraad verder daalt, is een verlaging van de pensioenen bij ons fonds niet aan de orde. Dit komt omdat er is afgesproken dat de werkgever extra bijstort als dat nodig is om een verlaging te voorkomen.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.

Bron: Bestuur