Nieuws

Goed nieuws: uw pensioen wordt verhoogd!

Pensioenfonds Niemeijer probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. De laatste jaren is dat helaas niet gelukt. Maar nu is er goed nieuws: het bestuur heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2020 te verhogen. Het pensioen van de werknemers wordt verhoogd met 0,65%. Het pensioen van de oud-werknemers en van de pensioengerechtigden wordt verhoogd met 0,44%.

Waarom wordt uw pensioen verhoogd?

De lonen en prijzen stijgen met de jaren. We proberen uw pensioen elk jaar te verhogen,  zodat dit (voor een deel) meegroeit met deze stijging. De verhoging voor de werknemers is afgeleid van de stijging van de lonen. De verhoging voor de oud-werknemers en pensioengerechtigden is afgeleid van de stijging van de prijzen. Omdat de stijging van de lonen hoger was dan de stijging van de prijzen, worden deze pensioenen ook meer verhoogd.

Wanneer kunnen we uw pensioen verhogen?

Pensioenfondsen mogen de pensioenen in principe verhogen als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Dit is een wettelijke grens. Ons fonds sluit zich hier sinds 2019 bij aan. Daarvoor had ons fonds zichzelf strengere regels opgelegd.

Elk jaar besluit ons bestuur of een verhoging mogelijk is. Dat hangt af van de beleidsdekkingsgraad van september van het voorgaande jaar. Eind september 2019 was onze beleidsdekkingsgraad 111,6%. Het bestuur heeft daarom besloten om de pensioenen per 1 januari 2020 te verhogen.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het verhogen van de pensioenen. Alle (oud-)werknemers en pensioengerechtigden ontvangen begin 2020 ook een persoonlijke brief.