Nieuws

Beleidsdekkingsgraad weer gelijk gebleven

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Niemeijer was eind juli 112,0%. De beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven ten opzichte van een maand eerder en de maand daarvoor.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 112,0% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. 

De actuele dekkingsgraad daalde in juli met 0,3%-punt naar 111,5%.

Stand van zaken

Ons pensioenfonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 112,4% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met een beleidsdekkingsgraad van 112,0% zit ons fonds nu onder deze grens. Er is een herstelplan ingediend bij DNB, dat is goedgekeurd.

Ontwikkelingen in juli

In juli daalde de rente. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld opzij moeten zetten om later alle pensioenen te kunnen betalen. Onze beleggingen werden meer waard. Dat is goed nieuws voor onze financiële positie. Het verlies door de lage rente werd daardoor voor een groot deel gecompenseerd.

Meer informatie

Op deze website publiceert ons fonds maandelijks de beleidsdekkingsgraad. Bekijk de grafiek en lees meer over de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur