Nieuws

Beleidsdekkingsgraad iets gedaald

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Niemeijer was eind december 111,9%. De dekkingsgraad is met 0,2%-punt gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 111,9% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad daalde in december met 3,2%-punt naar 109,6%.

Stand van zaken

Ons pensioenfonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 113,3% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met een beleidsdekkingsgraad van 111,9% zit ons fonds nu onder deze grens. Er is een herstelplan ingediend bij DNB, dat is goedgekeurd.

Laatste maanden 2018 gooiden roet in het eten

2018 was geen fijn jaar voor ons fonds. Tot oktober bleef de financiële situatie stabiel, maar de laatste drie maanden gooiden roet in het eten. De rente bleef erg laag. Daardoor moet ons fonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Ook sloten de aandelenbeurzen 2018 af met een verlies. Daardoor werden ook onze aandelen minder waard. De belangrijkste oorzaken moeten we over de grens zoeken: de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de zorgen over de Brexit.

Voorlopig percentage 

De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 is overigens nog een voorlopig percentage. In ons jaarverslag publiceren we straks het definitieve percentage. Het jaarverslag verschijnt halverwege 2019 op onze Documentenpagina.

Meer informatie

Op deze website publiceert ons fonds maandelijks de beleidsdekkingsgraad. Bekijk de grafiek en lees meer over de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur