Nieuws

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Niemeijer was eind mei 112,0%. De beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 112,0% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. 

De actuele dekkingsgraad daalde in mei met 2,7%-punt naar 110,8%.

Stand van zaken

Ons pensioenfonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 113,6% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met een beleidsdekkingsgraad van 112,0% zit ons fonds nu onder deze grens. Er is een herstelplan ingediend bij DNB, dat is goedgekeurd.

Ontwikkelingen in mei

De rente daalde in mei. Dat zorgt ervoor dat we meer geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Het vermogen van ons fonds steeg in de maand mei. Toch was dit niet genoeg om het effect van de lagere rente te compenseren. Dat zag je aan onze actuele dekkingsgraad. Die daalde met 2,7% van 113,5% naar 110,8%.
Omdat de  beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is over de afgelopen 12 maanden, is het effect hierop niet zo groot. Deze bleef in mei gelijk.

Meer informatie

Op deze website publiceert ons fonds maandelijks de beleidsdekkingsgraad. Bekijk de grafiek en lees meer over de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur