Nieuws

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Niemeijer was eind juni 111,6%. De dekkingsgraad is stabiel gebleven ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 111,6% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de beleidsdekkingsgraad minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De actuele dekkingsgraad daalde in juni met 0,5% naar 110,7%.

Stand van zaken

Ons pensioenfonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 113,8% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Met een beleidsdekkingsgraad van 111,6% zit ons fonds nu onder deze grens. Er is een herstelplan ingediend bij DNB, dat is goedgekeurd.

Ontwikkelingen in juni

Twee ontwikkelingen hebben veel invloed op onze financiële positie:

  1. Een stijging of daling van de rente waarmee wij moeten rekenen
    Bij een lage rente moet ons fonds meer geld opzij zetten om (later) alle pensioenen te kunnen betalen dan bij een hoge rente. Hoe hoger de rente, des te beter voor onze financiële positie.

  2. Een stijging of daling van de waarde van onze beleggingen
    Hoe meer vermogen, des te beter voor onze financiële positie.

In juni daalde de rente een beetje en nam het pensioenvermogen licht af door de daling van de waarde van onze beleggingen. Gevolg: een daling van actuele dekkingsgraad in juni. De beleidsdekkingsgraad bleef stabiel, omdat de actuele dekkingsgraad van juni nagenoeg gelijk is aan de dekkingsgraad die wegvalt uit de middeling.

Meer informatie

Op deze website publiceert ons fonds voortaan maandelijks de beleidsdekkingsgraad. Bekijk de grafiek en lees meer over de achtergronden van onze financiële positie.

Bron: Bestuur